Actualiteiten

Wiskunde voor technici
Digitale, interactieve wiskundemethode met boek-op-maat, voor technische opleidingen in het hoger onderwijs bij Boom uitgeverij Amsterdam.
Nu aangevuld met drie cursussen statistiek.

Nieuwe cursussen voor 2023
Met toegang tot de nieuwste versie van Möbius met vele nieuwe mogelijkheden om lesmateriaal te maken en digitaal te toetsen.

Möbius

Het geavanceerde digitale systeem Möbius kan gebruikt worden als toetssysteem voor alle vakken voor zowel summatief als formatief toetsen, maar is bovendien bijzonder geschikt om bij wiskunde en technische vakken in te zetten.
Metha is als auteur werkzaam bij Boom uitgevers voor de uitgave Wiskunde voor technici, een digitale interactieve lesmethode met boek, gekoppeld aan Möbius.

Metha geeft online cursussen om docenten te trainen met dit systeem om te gaan en schrijft artikelen daarover.
De Nederlandstalige handleidingen voor het Möbius-systeem, toegespitst op het maken van items, wordt op deze pagina's up to date gehouden.

Möbius is een systeem waarin behalve toetsmateriaal ook lesmateriaal opgenomen kan worden.

Fotografie en zeilen

 

Als hobby heeft Metha zeilen en fotograferen.
In het verleden heeft zij meegedaan aan zeilraces op haar eigen Andromeda en als fotograaf gewerkt voor het blad Zeilen.
Voor het fotograferen legt zij zich nu toe op landschapsfotografie met als specialiteit de Waddenzee.
In oktober 2017 exposeerde zij met waddenfotografie in de NHL-Galerij in Leeuwarden.
In november 2016 exposeerde zij met waddenfotografie op Ameland ten tijde van de Kunstmaand Ameland 2016.

boeken

Metha werkt bij Boom Uitgevers aan een digitale wiskundemethode voor het hbo. Met koppeling naar het toetssysteem Möbius Assessment. Daarbij hoort een boek-op-maat.
Metha schrijft ook handleidingen voor het computeralgebrasysteem Maple.

Het boek Handleiding Maple 16 is in febr. 2012 uitgekomen en kan ook gebruikt worden voor eerdere versies (vanaf versie 10).
Er is een ondersteunende website bij dit boek voor het downloaden van de worksheets met alle inputregels van de voorbeelden en nog meer ondersteunend materiaal.
Eerdere boeken zijn uitgegeven bij Academic Service (SDU), die nu ondergebracht is bij Uitgeverij Boom.

CAN-diensten

Voor cursussen en ondersteuning op het gebied van digitaal toetsen met Möbius kunt u terecht bij CAN-diensten in Amsterdam. Metha geeft op het moment online cursussen aan docententeams bij Hogescholen en Universiteiten.
Ook cursussen op het gebied van het gebruik van het computeralgebrasysteem Maple behoren tot de mogelijkheden.

NHL Hogeschool

Metha werkte vanaf 1987 tot april 2011 bij de NHL Hogeschool als docent wiskunde bij het instituut Techniek.
In 2004 heeft Metha de Blackboardprijs ontvangen voor de beste Blackboardcursus van de NHL Hogeschool.

NVvW

Metha is in 1999 bij de NVvW (Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren) begonnen als voorzitter van de Werkgroep-HBO. Deze werkgroep is toen ook opgericht. Tot november 2010 heeft zij deze werkgroep geleid en heeft het voorzitterschap overgedragen aan haar opvolger Christiaan Boudri.
De werkgroep heeft een aantal conferenties georganiseerd voor Wiskunde in het HBO.
Vanaf 2000 tot 2010 is zij ook lid van het bestuur van de NVvW geweest en heeft het traject van de vernieuwing van de website van de NVvW begeleid.

KWG

Vanaf april 2002 tot april 2006 was Metha llid van het bestuur van het
Koninklijk Wiskundig Genootschap (KWG) geweest met als voornaamste taak het organiseren van het jaarlijkse Wintersymposium.

Cito

Van 2002 to 2004 heeft Metha bij het Cito gewerkt aan het project WISCAT-HBO.


resonansgroep

Metha was lid van de Resonansgroep Wiskunde. Deze staatscommissie onder voorzitterschap van prof. dr. Jan van de Craats is door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, (destijds Maria J.A. van der Hoeven) ingesteld voor de periode 1 augustus 2006 tot 1 december 2007, met als taak het beoordelen van de door de Vernieuwingscommissie wiskunde (cTWO, commissie Siersma) te ontwikkelen voorstellen voor eindexamenprogramma's wiskunde vwo en havo op hun relevantie voor doorstroming naar het wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroepsonderwijs.

Expert-panel rekenen

In de komende jaren worden in het onderwijs de zogeheten Referentieniveaus taal en rekenen en bijbehorende toetsen en examens ingevoerd. Deze toetsen en examens worden in alle onderwijssectoren ingevoerd en zullen zich richten op taal en rekenen.
Metha zit momenteel in het Expert-panel voor het Rekenen niveau 3F: einde van de havo en einde mbo-4.